PRODUKTER FOR ALLE INDUSTRIER OG PROBLEMER

Uansett størrelse

Våre industri-installasjoner er alltid tilpasset de spesifikke kravene til hver enkelt kunde. I de fleste tilfeller renser vi innemiljøet for å fjerne miljøgifter, og resultatet er at avtrekksluften også blir ren. Vi installerer enheter i store næringsbygg og mengdeberegner problemene før og etter installasjon for å oppnå maksimal effekt i våre systemer. En betydelig tilleggseffekt av installasjonene våre er vanligvis antall luftendringer per minutt. I vanskelige miljøer er dette ofte et tilfelle av hele 15 luftendringer i timen. Når du bruker utstyret vårt, anbefaler vi ikke mer enn 5-6 luftendringer per time. I dag er det reduserte energiforbruket en stor besparelse som sees direkte på bunnlinjen. Resultatet er vanligvis bedre luft til lavere driftskostnader. Driftskostnadene våre sammenlignes gunstig med andre rensemetoder. Som regel pålegger vi bare halvparten av den tidligere servicekostnaden per år for å opprettholde den høye luftkvaliteten som leveres av AirCodes installasjoner.

Sannering av luft og vann

Vi kan i tillegg bl.a levere frittstående dekontamineringsenheter for røyk og muggklarering, samt spesielle enheter for avfallsdeponeringsområder og miljøromsløsninger.

Vi har også enheter for plassering i ventilasjonssystemer for følgende bruksområder: renseanlegg, industri, næringsbygg, malingssprøyteverksteder, barnehager, skoler, omsorgsboliger, restauranter, statisk elektrisitetsbehandling, rene rom etc. Avtrekksluft-systemer håndterer lukt, gasser osv. og er skreddersydd for å oppfylle kundenes krav.

Vi etterligner naturens egen måte å rense luft på, og kriteriet for et sunt miljø er en stor ionekonsentrasjon. Våre produkter kontrollerer ionkonsentrasjonen uten kjemikalier eller tilsetningsstoffer, og dette resulterer i ren, sunn luft og ingen luftbårne partikler.

Sliter dere med vond lukt?

Vi har løsninger!

Aircode™ håndterer bakterier og partikkelspredning som ofte er ett problem på følgende områder:

• Resirkulering
• Søppelrom / Containere
• Toaletter
• Kjøledisker
• Kjøtt og fiskeutsalg
• Handlekurver og vogner
• Storkjøkken

Dokumentert effekt

Våre produkter forhindrer bakterier, lukt, pollen, allergener, virus, statiske ladninger aktivt i rom enheten er plassert i. Egner seg for alt fra private hjem til arbeidsplasser og offentlige bygg hvor man ønsker renere luft.

Informasjon som skremmer

Partikler sirkulerer konstant i luften. Mindre enn 10% av partiklene er partikler som kan sees med øyet. Resten, det vil si 90%, kalles mikro- eller nanopartikler og er så små at du kun kan føle dem som tåke eller røyk i enkelte tilfeller.

Menneskekroppen er flink til å filtrere ting, men den er følsom for høye konsentrasjoner av mikropartikler. Forskere har nå funnet ut at mennesker lider stor skade av partikler som kommer inn i lungene og setter seg fast der.

Dagens eksisterende ventilasjonsfilter og -anlegg har store problemer med partikler i nanostørrelse. Filtre klarer ikke å fange opp disse i anleggene – de går isteden igjennom og kommer inn i de fleste av dagens eksisterende miljøer.

Er alle snart allergiske?

Luft som er bra for oss inneholder en god balanse mellom positive og negative ioner. De negative ionene ser ut til å gi oss et generelt velvære, og de har også en gunstig effekt på kroppen vår. Et godt innemiljø er viktig for å unngå helseproblemer. For personer med astma, allergier og annen overfølsomhet er dette spesielt viktig fordi du ofte reagerer tidligere og kraftigere på mangler i innemiljøet enn hvis du er frisk. Vi bruker 90% eller mer av tiden vår innendørs, og inneluften er vanligvis langt verre enn uteluften.

Når flere enn vanlig har problemer og problemene er knyttet til å bo i et bestemt bygg, snakker man vanligvis om «syke hus»-symptomer. Fukt- og muggskader, manglende ventilasjon, dårlig rengjøring og luftforurensning – såkalt kjemiske utslipp forekommer.
Det har også blitt dokumentert at astma kan utvikles i dårlige innemiljøer, for eksempel i et hjem med fuktproblemer. Koblingen mellom luftveisproblemer og hjerte- og karsykdommer og det høye partikkelinnholdet i uteluften er undersøkt nøye, med oppsiktsvekkende resultater.

Naturens egen metode
Det er velkjent at planter, trær, aktiv jord og radioaktive stoffer produserer ioner. Som vanlig er skogen og naturen spesielt viktig i dette tilfellet fordi de genererer mange negative ioner. I frisk luft er det omtrent 2000-4000 negative ioner per cm3 luft. I naturen er fordelingen i gjennomsnitt 4 negative ioner til 5 positive ioner. I skogen, i nærheten av mindre tettsteder, er det målt en fordeling på 5 negative ioner på 4 positive ioner (totalt ca 2500 ioner). I urbane områder og i lukkede rom (innendørs) er fordelingen en helt annen, en markert mangel på negative ioner og noen ganger ingen i det hele tatt.

Tordenvær – et eksempel
Flere timer før en storm øker ionekonsentrasjonen av positive ioner i luften. Denne økningen i positive ioner skyldes at positive ioner går foran værfrontene med en til to dager fordi elektrisitet beveger seg raskere enn luft. Det føles undertrykkende og luften føles dårlig. Under selve utbruddet av været, f.eks. ved torden, vind og regn, øker konsentrasjonen av minus i luften kraftig og plussgradene avtar. Luften føles da frisk og ren. Det er grunnen til at vi kaller minusionene for «luftens vitaminer». Et økende antall forskere ser en positiv sammenheng mellom antall minusioner og en økning i oksygenopptakskapasiteten.

 

 

HVORDAN FUNGERER TEKNOLOGIEN?

Hva har vi å hente?

Luft som er bra for oss og som gjør oss godt inneholder en jevn og rikelig balanse mellom positive og negative ioner.

Aircode ™ tilfører negative og positive ioner til inneluften ved bruk av kald plasma-reduksjon. De negative ionene tiltrekker seg positivt ladede partikler i luften og får de luftbundne partiklene til å klumpe seg sammen og deretter falle til bakken ved hjelp av den økte vekten. Der blir de deretter bundet og kan enkelt fjernes ved regelmessig rengjøring.

Metoden kan brukes til å rense luften for alle typer partikler. Dermed har man redusert miljøgiftene i luften, og vi slipper å inhalere dem.

Når ionene nøytraliseres skilles molekylene som holder partikkelen sammen, og den opprinnelige sammensetningen er borte. Dette betyr at for eksempel lukt og bakterier forsvinner. De positive ionene som tilsettes gjør miljøet kontrollert. Hvis ikke positive ioner hadde blitt tilsatt, ville alle partikler festet seg til vegger, mennesker og andre ting. Mange positive ioner dannes i vårt nærmiljø når du varmer opp eller kjøler ned luft med AC (klimaanlegg), dataskjermer og andre skjermer. Syntetiske materialer i gardiner, klær og lignende tiltrekker seg også negative ioner og etterlater en luft som er mindre egnet å være i.

Luften som er bra for oss blir dannet av både positive og negative ioner. Derfor bruker Aircode ™ en biopolar ioniseringsteknologi som i tillegg til å rense luften også balanserer luften slik at ikke statisk utladning (statisk elektrisitet) oppstår.

EKSEMPLER PÅ PARTIKKELREDUKSJON:

 • Papirbehandling opp til 99% av luftbårne partikler
 • Metallbearbeiding opp til to 90% av røyk og oljetåke
 • Plastbehandling opp til 99% av løsemidler
 • Trykk opp til 99% av benzen og toluen
 • Matindustri opp til 99.9% av muggsporer, lukt og bakterier

Bygge inn løsninger i eksisterende ventilasjon?

Våre produkter kan integreres i ventilasjonssystemer som allerede er i drift
Ønsker du ett bakteriefritt miljø over ett større område? Bestill flere enheter for å øke volum til ønsket ytelse og dekning.
Ved å montere flere enheter vil du effektivt kunne øke kapasitet til deres behov. Uansett størrelse.
Våre enheter har dokumentert effekt mot sykdom på arbeidsplasser og fellesområder. Med en enkel integrasjon kan man redusere faren for sykdom, smitte og dårlig luft både for ansatte og kunder.

Konkurrerende produkter

Hvorfor velge Aircode?
Mange andre leverandører lever systemer for rensing av luft og vann til industri og bedrift, men få gjør det så godt som våre løsninger. Les mer og sammenlign med andre leverandører.

Spesielt godt egnet for følgende applikasjoner.

 • Kontor
 • Møterom
 • Hotellrom
 • Venteværelser
 • Skoler
 • Klasserom
 • Sykehus
 • Konferanserom
 • Flyplasser
 • Fellesområder
 • Utesteder
 • Cruise
 • Lugarer
 • Bar
 • Restaurant
 • Kjøkken

Trygg, aktiv rensing av luft og bakterier

Ufarlig for både mennesker og dyr!
Andre løsninger på markedet tilbyr sterilisering av rom, hvor Aircode tilbyr løsninger hvor mennesker og dyr kan oppholde seg til enhver tid uten at det er skadelig.
Aircode kan forhindre aktive bakterier, lukt, allergener, virus og smitte i rom hvor enheten er aktivert. Aircode er aktiv til enhver tid når det er igangsatt og har en kontinuerlig effekt med rensing av luften, og sørger for at flater og rom er mer fritt for smittefare.

Hvilke områder kan frittstående modeller passe til?

Vi gir deg en oversikt!
 • Kontor
 • Fellesområder
 • Kollektivtransport buss og tog
 • Hjem
 • Privat soverom
 • Båt
 • Campingvogn
 • Hytte
 • Kjøkken

Ionisering av luften

Partikler sirkulerer konstant i luften. Mindre enn 10% av partiklene er macro-partikler som kan sees med det blotte øye. Resten, det vil si 90%, kalles mikro- eller nanopartikler og er så små at du kun kan føle dem som tåke eller røyk.

Menneskekroppen er fantastisk flink til å filtrere ting, men den er følsom for høye konsentrasjoner av mikropartikler. Forskere har nå funnet ut at mennesker lider stor skade av partikler som kommer inn i lungene og setter seg fast der.

Dagens eksisterende ventilasjonsfilter og -anlegg har store problemer med partikler i nanostørrelse. Filtre klarer ikke å fange opp disse i anleggene – de går isteden igjennom og kommer inn i de fleste av dagens eksisterende miljøer.

Handlekurv

close