PRODUKTER FOR ALLE INDUSTRIER OG PROBLEMER

Våre produkter er tilgjengelige for alle typer installasjoner, fra det minste soverommet til de største industrielle ventilasjonene. Frittstående forbrukerprodukter som bare krever stikkontakt finnes også, til bruk i eneboliger, campingvogner, garderober m.m

Vi kan i tillegg bl.a levere frittstående dekontamineringsenheter for røyk og muggklarering, samt spesielle enheter for avfallsdeponeringsområder og miljøromsløsninger.

Vi har også enheter for plassering i ventilasjonssystemer for følgende bruksområder: renseanlegg, industri, næringsbygg, malingssprøyteverksteder, barnehager, skoler, omsorgsboliger, restauranter, statisk elektrisitetsbehandling, rene rom etc. Avtrekksluft-systemer håndterer lukt, gasser osv. og er skreddersydd for å oppfylle kundenes krav.

Vi etterligner naturens egen måte å rense luft på, og kriteriet for et sunt miljø er en stor ionekonsentrasjon. Våre produkter kontrollerer ionkonsentrasjonen uten kjemikalier eller tilsetningsstoffer, og dette resulterer i ren, sunn luft og ingen luftbårne partikler.

Installasjoner i industrien

Våre industri-installasjoner er alltid tilpasset de spesifikke kravene til hver enkelt kunde. I de fleste tilfeller renser vi innemiljøet for å fjerne miljøgifter, og resultatet er at avtrekksluften også blir ren. Vi installerer enheter i store næringsbygg og mengdeberegner problemene før og etter installasjon for å oppnå maksimal effekt i våre systemer. En betydelig tilleggseffekt av installasjonene våre er vanligvis antall luftendringer per minutt. I vanskelige miljøer er dette ofte et tilfelle av hele 15 luftendringer i timen. Når du bruker utstyret vårt, anbefaler vi ikke mer enn 5-6 luftendringer per time. I dag er det reduserte energiforbruket en stor besparelse som sees direkte på bunnlinjen. Resultatet er vanligvis bedre luft til lavere driftskostnader. Driftskostnadene våre sammenlignes gunstig med andre rensemetoder. Som regel pålegger vi bare halvparten av den tidligere servicekostnaden per år for å opprettholde den høye luftkvaliteten som leveres av AirCodes installasjoner.

HVORDAN FUNGERER TEKNOLOGIEN?

Luft som er bra for oss og som gjør oss godt inneholder en jevn og rikelig balanse mellom positive og negative ioner.

Aircode ™ tilfører negative og positive ioner til inneluften ved bruk av kald plasma-reduksjon. De negative ionene tiltrekker seg positivt ladede partikler i luften og får de luftbundne partiklene til å klumpe seg sammen og deretter falle til bakken ved hjelp av den økte vekten. Der blir de deretter bundet og kan enkelt fjernes ved regelmessig rengjøring.

Metoden kan brukes til å rense luften for alle typer partikler. Dermed har man redusert miljøgiftene i luften, og vi slipper å inhalere dem.

Når ionene nøytraliseres skilles molekylene som holder partikkelen sammen, og den opprinnelige sammensetningen er borte. Dette betyr at for eksempel lukt og bakterier forsvinner. De positive ionene som tilsettes gjør miljøet kontrollert. Hvis ikke positive ioner hadde blitt tilsatt, ville alle partikler festet seg til vegger, mennesker og andre ting. Mange positive ioner dannes i vårt nærmiljø når du varmer opp eller kjøler ned luft med AC (klimaanlegg), dataskjermer og andre skjermer. Syntetiske materialer i gardiner, klær og lignende tiltrekker seg også negative ioner og etterlater en luft som er mindre egnet å være i.

Luften som er bra for oss blir dannet av både positive og negative ioner. Derfor bruker Aircode ™ en biopolar ioniseringsteknologi som i tillegg til å rense luften også balanserer luften slik at ikke statisk utladning (statisk elektrisitet) oppstår.

EKSEMPLER PÅ PARTIKKELREDUKSJON:

Papirbehandling opp til 99% av luftbårne partikler
Metallbearbeiding opp til to 90% av røyk og oljetåke
Plastbehandling opp til 99% av løsemidler
Trykk opp til 99% av benzen og toluen
Matindustri opp til 99.9% av muggsporer, lukt og bakterier

KONKURRERENDE PRODUKTER

En sammenligning mellom de vanligste luftrensingsmetodene og hvordan de fungerer i forhold til Aircode™ teknologi.

HEPA-filtrering (High Efficiency Particulate Air)

 • Plissert filter som har vist seg å være 99,97% effektivt på å fange partikler på 0,3 mikron eller større
 • Kan integreres i sentrale HVAC systemer eller brukes som stand-alone enheter
 • Kan ikke behandle kilden til forurensninger, kan bare filtrere forurenset luft fra å komme inn i et område
 • Er ikke effektiv på muggsporer, bakterier og virus
 • Vil begrense luftstrømmen når den er integrert i sentrale systemer og igjen øke energikostnadene
 • Krever flere vedlikeholdsbesøk for å erstatte brukte filtre hvert år

UV-rensing (Ultra-Violet light/ultrafiolett lys)

 • Desinfiserer ved å føre luft gjennom ultrafiolett lys
 • Kan integreres i sentrale HVAC-systemer eller brukes som stand-alone enheter
 • UV-lys kan bare behandle forurensninger som går direkte gjennom lysfelt. Omgivende luft som ikke kommer inn i lysfeltet vil ikke bli berørt
 • UV er avhengig av at forurensninger blir utsatt for lysfeltet for en periode, lang nok til at forurensningen kan behandles
 • UV er farlig for mennesker som blir eksponert for det
 • Noen elementer (f.eks Aspergillus Niger) er motstandsdyktige mot UV
 • Vil ikke begrense luftstrømmen når den er integrert i sentrale systemer
 • Krever vedlikehold hvert år for å skifte ut slitte pærer

«Needlepoint» ionisering

 • Oppretter ionisering med èn polaritet for å tiltrekke seg partikler
 • Den enkle polariteten bruker vegger eller andre overflater i nærheten som den trengte motsatt polaritet. Dette vil tiltrekke de ladede partiklene til den overflaten og samtidig produsere «svarte eller skitne vegger»
 • Fungerer bare i et lite område rundt enheten
 • Bruker høy energi (25.000-40.000 volt)
 • Stort sett ineffektiv mot bakterier, sporer og VOC-forbindelser
 • Skaper ukontrollerbar positiv ionutgang, som kombinert med høyt energiproduskjon skaper ozon
 • Vil forstyrre radioutstyr etc.
 • Kan ikke integreres i sentrale HVAC-systemer

«Støvsamlere»

 • Eksempler på disse enhetene er de mange bærbare enhetene «stick style»
 • Samler partikler på en metalloverflate som er i enheten og produserer enkeltpolaritetsioner ved å elektrifisere samlerplater
 • Bare effektive centimeter fra enheten
 • Vil skape ozon
 • Ineffektiv mot bakterier, sporer og VOC-forbindelser
 • Kan ikke integreres i HVAC-systemer

Aircode ™-systemet

 • Desinfiserer luft ved å produsere og distribuere en kontrollert mengde av positive og negative ioner som gjenoppretter oksygenmolekyler til en aktiv tilstand
 • Ved å kontrollere positiv ionproduksjon og bruke lav energi (2.200 til 3000 volt) vil ikke ozon produseres
 • Effektiv mot bakterier, muggsporer, VOC-forbindelser og partikler
 • Kan behandle forurensningskilden
 • Kan integreres i sentrale HVAC-systemer eller brukes alene som stand-alone enheter
 • Vil ikke begrense luftstrømmen når den er integrert i sentrale systemer
 • Krever vedlikehold hvert år for å erstatte slitte rør

Handlekurv

close