KONKURRERENDE PRODUKTER - EN SAMMENLIGNING

Trygg, aktiv rensing av luft og bakterier. Ufarlig for både mennesker og dyr!
Andre løsninger på markedet tilbyr sterilisering av rom, hvor Aircode tilbyr løsninger hvor mennesker og dyr kan oppholde seg til enhver tid uten at det er skadelig.
Aircode kan forhindre aktive bakterier, lukt, allergener, virus og smitte i rom hvor enheten er aktivert. Aircode er aktiv til enhver tid når det er igangsatt og har en kontinuerlig effekt med rensing av luften, og sørger for at flater og rom er mer fritt for smittefare.

Ionisering av luften

Partikler sirkulerer konstant i luften. Mindre enn 10% av partiklene er macro-partikler som kan sees med det blotte øye. Resten, det vil si 90%, kalles mikro- eller nanopartikler og er så små at du kun kan føle dem som tåke eller røyk.

Menneskekroppen er fantastisk flink til å filtrere ting, men den er følsom for høye konsentrasjoner av mikropartikler. Forskere har nå funnet ut at mennesker lider stor skade av partikler som kommer inn i lungene og setter seg fast der.

Dagens eksisterende ventilasjonsfilter og -anlegg har store problemer med partikler i nanostørrelse. Filtre klarer ikke å fange opp disse i anleggene – de går isteden igjennom og kommer inn i de fleste av dagens eksisterende miljøer.

FORDELER MED AIRCODE

God effekt, lite vedlikehold!
 • Reduserer fukt og muggpartikler

 • Binder sammen partikler slik at de faller til bakken eller fester seg i filter, som igjen gjør det enklere å fjerne, og skape renere luft.

 • Reduserer statisk elektrisitet, nøytraliserer luften og statiske ladninger

 • Reduserer dårlig lukt og bryter ned lukt ved kilden og eliminerer den.

 • Reduserer VOC, bryter ned giftige gasser fra farlige kjemikalier som løsningsmiddler, lakk, rengjøringsprodukter etc.

 • Reduserer bakterier og virus, og beskytter mot sykdom.

 • Minimalt med service. Service kreves kun etter 9000 timer, med bytte av elektronrør.

Aircode ™-systemet

 • Desinfiserer luft ved å produsere og distribuere en kontrollert mengde av positive og negative ioner som gjenoppretter oksygenmolekyler til en aktiv tilstand
 • Ved å kontrollere positiv ionproduksjon og bruke lav energi (2.200 til 3000 volt) vil ikke ozon produseres
 • Effektiv mot bakterier, muggsporer, VOC-forbindelser og partikler
 • Kan behandle forurensningskilden
 • Kan integreres i sentrale HVAC-systemer eller brukes alene som stand-alone enheter
 • Vil ikke begrense luftstrømmen når den er integrert i sentrale systemer
 • Krever vedlikehold hvert år for å erstatte slitte rør

En sammenligning mellom de vanligste luftrensingsmetodene og hvordan de fungerer i forhold til Aircode™ teknologi.

HEPA-filtrering (High Efficiency Particulate Air)

 • Plissert filter som har vist seg å være 99,97% effektivt på å fange partikler på 0,3 mikron eller større
 • Kan integreres i sentrale HVAC systemer eller brukes som stand-alone enheter
 • Kan ikke behandle kilden til forurensninger, kan bare filtrere forurenset luft fra å komme inn i et område
 • Er ikke effektiv på muggsporer, bakterier og virus
 • Vil begrense luftstrømmen når den er integrert i sentrale systemer og igjen øke energikostnadene
 • Krever flere vedlikeholdsbesøk for å erstatte brukte filtre hvert år

UV-rensing (Ultra-Violet light/ultrafiolett lys)

 • Desinfiserer ved å føre luft gjennom ultrafiolett lys
 • Kan integreres i sentrale HVAC-systemer eller brukes som stand-alone enheter
 • UV-lys kan bare behandle forurensninger som går direkte gjennom lysfelt. Omgivende luft som ikke kommer inn i lysfeltet vil ikke bli berørt
 • UV er avhengig av at forurensninger blir utsatt for lysfeltet for en periode, lang nok til at forurensningen kan behandles
 • UV er farlig for mennesker som blir eksponert for det
 • Noen elementer (f.eks Aspergillus Niger) er motstandsdyktige mot UV
 • Vil ikke begrense luftstrømmen når den er integrert i sentrale systemer
 • Krever vedlikehold hvert år for å skifte ut slitte pærer

«Needlepoint» ionisering

 • Oppretter ionisering med èn polaritet for å tiltrekke seg partikler
 • Den enkle polariteten bruker vegger eller andre overflater i nærheten som den trengte motsatt polaritet. Dette vil tiltrekke de ladede partiklene til den overflaten og samtidig produsere «svarte eller skitne vegger»
 • Fungerer bare i et lite område rundt enheten
 • Bruker høy energi (25.000-40.000 volt)
 • Stort sett ineffektiv mot bakterier, sporer og VOC-forbindelser
 • Skaper ukontrollerbar positiv ionutgang, som kombinert med høyt energiproduskjon skaper ozon
 • Vil forstyrre radioutstyr etc.
 • Kan ikke integreres i sentrale HVAC-systemer

«Støvsamlere»

 • Eksempler på disse enhetene er de mange bærbare enhetene «stick style»
 • Samler partikler på en metalloverflate som er i enheten og produserer enkeltpolaritetsioner ved å elektrifisere samlerplater
 • Bare effektive centimeter fra enheten
 • Vil skape ozon
 • Ineffektiv mot bakterier, sporer og VOC-forbindelser
 • Kan ikke integreres i HVAC-systemer

Aircode ™-systemet

 • Desinfiserer luft ved å produsere og distribuere en kontrollert mengde av positive og negative ioner som gjenoppretter oksygenmolekyler til en aktiv tilstand
 • Ved å kontrollere positiv ionproduksjon og bruke lav energi (2.200 til 3000 volt) vil ikke ozon produseres
 • Effektiv mot bakterier, muggsporer, VOC-forbindelser og partikler
 • Kan behandle forurensningskilden
 • Kan integreres i sentrale HVAC-systemer eller brukes alene som stand-alone enheter
 • Vil ikke begrense luftstrømmen når den er integrert i sentrale systemer
 • Krever vedlikehold hvert år for å erstatte slitte rør

Handlekurv

close