Hvordan fungerer teknologien?

Luft som er bra for oss og som gjør oss godt inneholder en jevn og rikelig balanse mellom positive og negative ioner.

Aircode ™ tilfører negative og positive ioner til inneluften ved bruk av kald plasma-reduksjon. De negative ionene tiltrekker seg positivt ladede partikler i luften og får de luftbundne partiklene til å klumpe seg sammen og deretter falle til bakken ved hjelp av den økte vekten. Der blir de deretter bundet og kan enkelt fjernes ved regelmessig rengjøring.

Metoden kan brukes til å rense luften for alle typer partikler. Dermed har man redusert miljøgiftene i luften, og vi slipper å inhalere dem.

Når ionene nøytraliseres skilles molekylene som holder partikkelen sammen, og den opprinnelige sammensetningen er borte. Dette betyr at for eksempel lukt og bakterier forsvinner. De positive ionene som tilsettes gjør miljøet kontrollert. Hvis ikke positive ioner hadde blitt tilsatt, ville alle partikler festet seg til vegger, mennesker og andre ting. Mange positive ioner dannes i vårt nærmiljø når du varmer opp eller kjøler ned luft med AC (klimaanlegg), dataskjermer og andre skjermer. Syntetiske materialer i gardiner, klær og lignende tiltrekker seg også negative ioner og etterlater en luft som er mindre egnet å være i.

Luften som er bra for oss blir dannet av både positive og negative ioner. Derfor bruker Aircode ™ en biopolar ioniseringsteknologi som i tillegg til å rense luften også balanserer luften slik at ikke statisk utladning (statisk

Ionisering av luften

Partikler sirkulerer konstant i luften. Mindre enn 10% av partiklene er macro-partikler som kan sees med det blotte øye. Resten, det vil si 90%, kalles mikro- eller nanopartikler og er så små at du kun kan føle dem som tåke eller røyk.

Menneskekroppen er fantastisk flink til å filtrere ting, men den er følsom for høye konsentrasjoner av mikropartikler. Forskere har nå funnet ut at mennesker lider stor skade av partikler som kommer inn i lungene og setter seg fast der.

Dagens eksisterende ventilasjonsfilter og -anlegg har store problemer med partikler i nanostørrelse. Filtre klarer ikke å fange opp disse i anleggene – de går isteden igjennom og kommer inn i de fleste av dagens eksisterende miljøer.

Informasjon som skremmer

Partikler sirkulerer konstant i luften. Mindre enn 10% av partiklene er macro-partikler som kan sees med det blotte øye. Resten, det vil si 90%, kalles mikro- eller nanopartikler og er så små at du kun kan føle dem som tåke eller røyk i enkelte tilfeller.

Menneskekroppen er fantastisk flink til å filtrere ting, men den er følsom for høye konsentrasjoner av mikropartikler. Forskere har nå funnet ut at mennesker lider stor skade av partikler som kommer inn i lungene og setter seg fast der.

Dagens eksisterende ventilasjonsfilter og -anlegg har store problemer med partikler i nanostørrelse. Filtre klarer ikke å fange opp disse i anleggene – de går isteden igjennom og kommer inn i de fleste av dagens eksisterende miljøer.

Er alle snart allergiske?

Luft som er bra for oss inneholder en god balanse mellom positive og negative ioner. De negative ionene ser ut til å gi oss et generelt velvære, og de har også en gunstig effekt på kroppen vår. Et godt innemiljø er viktig for å unngå helseproblemer. For personer med astma, allergier og annen overfølsomhet er dette spesielt viktig fordi du ofte reagerer tidligere og kraftigere på mangler i innemiljøet enn hvis du er frisk. Vi bruker 90% eller mer av tiden vår innendørs, og inneluften er vanligvis langt verre enn uteluften.

Når flere enn vanlig har problemer og problemene er knyttet til å bo i et bestemt bygg, snakker man vanligvis om «sykt hus»-symptomer. Fukt- og muggskader, manglende ventilasjon, dårlig rengjøring og luftforurensning – såkalt kjemiske utslipp forekommer.
Det har også blitt dokumentert at astma kan utvikles i dårlige innemiljøer, for eksempel i et hjem med fuktproblemer. Koblingen mellom luftveisproblemer og hjerte- og karsykdommer og det høye partikkelinnholdet i uteluften er undersøkt nøye, med oppsiktsvekkende resultater.

Studier i Sverige viser at 350 mennesker i Stockholm og Gøteborg dør hvert år av hjerte og karsykdommer forårsaket av partikler. Den primære kilden er partikler fra bensindrevne og dieseldrevne biler, gummidekk og vedfyring. Problemet er sannsynligvis størst i offentlige områder der ventilasjonsvedlikehold er ikke gjort riktig. Men nanopartikler finnes også i hus, og innendørs er det millioner flere små partikler i luften.

Naturens egen metode 

Det er velkjent at planter, trær, aktiv jord og radioaktive stoffer produserer ioner. Som vanlig er skogen og naturen spesielt viktig i dette tilfellet fordi de genererer mange negative ioner. I frisk luft er det omtrent 2000-4000 negative ioner per cm3 luft. I naturen er fordelingen i gjennomsnitt 4 negative ioner til 5 positive ioner. I skogen, i nærheten av mindre tettsteder, er det målt en fordeling på 5 negative ioner på 4 positive ioner (totalt ca 2500 ioner). I urbane områder og i lukkede rom (innendørs) er fordelingen en helt annen, en markert mangel på negative ioner og noen ganger ingen i det hele tatt.

Tordenvær – et eksempel
Flere timer før en storm øker ionekonsentrasjonen av positive ioner i luften. Denne økningen i positive ioner skyldes at positive ioner går foran værfrontene med en til to dager fordi elektrisitet beveger seg raskere enn luft. Det føles undertrykkende og luften føles dårlig. Under selve utbruddet av været, f.eks. ved torden, vind og regn, øker konsentrasjonen av minus i luften kraftig og plussgradene avtar. Luften føles da frisk og ren. Det er grunnen til at vi kaller de negative ionene for «luftens vitaminer». Et økende antall forskere ser en positiv sammenheng mellom antall negative ioner og en økning i oksygenopptakskapasiteten.

 

 

ionisering

Handlekurv

close